HISTORIA

KSIĄDZ KANONIK LEOPOLD SZWANKOWSKI ZMARŁ WE WROCŁAWIU 29 LIPCA 1980 ROKU. ZOSTAŁ POCHOWANY PRZEZ BLISKĄ JEGO RODZINE GÓRNICKICH Z WROCŁAWIA. W GROBOWCU ALEI ZASŁÓŻONYCH NA STARYM CMENTARZU W ŁODZI, TAM GDZIE W LATACH 60-tych PIASTOWAŁ FUNKCJE KOŚCIELNĄ I KURIALNĄ (o tym w jego biografii) NAD JEGO GROBEM SPRAWUJE NADZÓR IPN “#Moja Niepodległa” Z TYTUŁU WCZEŚNIEJSZYCH ZASŁÓG PODCZAS OBRONY WARSZAWY W SIERPNIU Z 1920 ROKU, ODZNACZONY ZŁOTYM KRZYRZEM, ORDERU VIRTUTI MILITARI, ORDETU PUŁKOWNIKA OKRĘGU WILEŃSKIEGO ARMI KRAJOWEJ