ZASŁUGI

Order Virtuti Militari – DZIELNĄ OBRONĘ WARSZAWY W SIERPNIU 1920 ROKU JAKO PUŁKOWNIK AK. OKRĘGU WIELEŃSKIEGO

Staraniem ks. prob. Leopolda Szwankowskiego w latach 1936-37 wybudowano nowy, murowany kościół wg projektu Franciszka Morawskiego i Jana Wellengera.